Werkwijze

Mocht u interesse hebben in de dienstverleningen van KICK Onderwijsadvies, dan kunt u telefonisch of per mail (link)  contact opnemen. We zullen dan een afspraak maken voor een intakegesprek en het verdere traject bespreken.

Alle trainingen of coachingsgesprekken evalueren wij achteraf. Feedback van deelnemers is voor ons zeer waardevol.

Annuleringsvoorwaarden:
Na accordering van een voorstel en/of offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene
annuleringsvoorwaarden zoals hier omschreven.

Tot 30 dagen voorafgaand aan de training/workshop: volledige restitutie van het cursusbedrag.

Vanaf 30 tot 14 dagen voorafgaand aan de training: 50% restitutie van het cursusbedrag.

Vanaf 14 dagen voorafgaand aan de training: geen restitutie van het cursusbedrag.

Annulering van deelname dient schriftelijk of per e-mail te geschieden: middels reguliere post
naar: Kick!onderwijsadvies, S. Dijkstralaan 1, 2134 CN, Hoofddorp of  via E-mail naar
info@kickonderwijsadvies.nl 

Als datum van annulering wordt de datum gehanteerd waarop Kick!onderwijsadvies het
bericht van annulering ontvangt. Mondelinge annulering (inclusief via voicemail) wordt niet
als officiële annulering geaccepteerd.

Het verschuldigde bedrag dient in overleg met de opdrachtgever vooraf, of tot maximaal 2
weken na de gegeven cursus op onze rekening te staan.

Bij annulering met gegronde reden kan in overleg met Kick!onderwijsadvies het betaalde
cursusbedrag blijven staan tot een nieuwe geschikte cursusdatum. Er zal in dat geval € 150,-
wijzigingskosten berekend worden.