Ervaar je soms onmacht of stress?
Weet je niet hoe je bepaalde gedragingen om kunt buigen?
Wil je graag de regie terug?

Gedrag van een leerling kan een probleem vormen als het kind zelf of anderen er last van hebben. Het kan ook zijn dat je als leerkracht niet (meer) weet hoe je met bepaald gedrag om moet gaan.

Trainingen

Kick helpt onderwijsprofessionals

De regie en het klassenmanagement te versterken om krachtig en met zelfvertrouwen voor de klas te staan. Daarbij een taakgericht positief klimaat te creëren en het aantal ongewenste gedragingen te verminderen.

Kick Onderwijsadvies helpt scholen

Bij het vormen van een beleid rondom de aanpak in het bevorderen van gewenst gedrag en het omgaan met ongewenst gedrag. Daarbij ligt ook een  focus op kwalitatief sterk en krachtig onderwijs, binnen een gestructureerd lesmodel of een gestructureerde klassenorganisatie om ongewenst gedrag terug te dringen

Kick helpt kinderen

Vergroten van hun bewustzijn van hun eigen gedragingen en het effect daarvan. Tevens helpen we kinderen hun executieve vaardigheden te versterken.

Neem contact op