Kick adviseert

Wij geven advies in de aanpak van gedragsproblematiek, schoolbreed of individueel.

Wij geven advies in de aanpak van gedragsproblematiek, schoolbreed of individueel. Onderzoek laat zien (Onderwijsraad, 2010) dat het werken aan gedragsproblemen op school begint met sterk onderwijs door een professioneel team. Dit gebeurt in een duidelijk gestructureerde school met heldere regels en ruimte voor persoonlijke relaties tussen leerkrachten en leerlingen.

Wij kunnen meedenken en adviseren bij de volgende vraagstukken om gedragsproblemen in de school/klas te verminderen:

  • Hoe leggen wij de focus op kwalitatief sterk en krachtig onderwijs, binnen een gestructureerd lesmodel of een gestructureerde klassenorganisatie?
  • Hoe komen wij tot een schoolaanpak in het bevorderen van gewenst gedrag en het omgaan met ongewenst gedrag (protocol gewenst gedrag)?
  • Hoe creĆ«ren wij een professioneel klimaat waarbij wij kijken naar onze eigen rol en gedrag en hoe reflecteren wij hierop?
  • Hoe versterken wij onze samenwerkingsrelaties in de onderwijszorgstructuur?
  • Hoe bevorderen wij een constructieve samenwerking met ouders in de aanpak van gedragsproblemen (inclusief gespreksvoering)?
  • Hoe zorgen wij dat we planmatig werken aan gedragsverandering?

In gesprekken kunnen wij meedenken en advies geven. Ook leiden wij intervisiebijeenkomsten. Naast teamtrainingen blijken deze intervisiebijeenkomsten effectief om van en met elkaar te leren en om een gezamenlijke visie op gedragsproblematiek te ontwikkelen. Deze gaan uit van ingebrachte casussen door leerkrachten. Na onze opstart van intervisiebijeenkomsten kunnen deze door de school zelf voortgezet worden.

Kosten worden bepaald in een gratis intake