Kick traint

De trainingen zijn praktijkgericht en direct toepasbaar.

Wij bieden trainingen aan, binnen en buiten het onderwijs. Binnen het PO, VO en MBO/HBO bieden wij verschillende trainingen en workshops aan, gericht op het didactisch en pedagogisch handelen. Daarnaast verzorgen wij ook trainingen gericht op de communicatie. Buiten het onderwijs bieden wij voornamelijk communicatietrainingen. Onze trainingen zijn praktijkgericht en worden binnen een theoretisch kader aangeboden. Het ervarend leren en het ‘doen’ staan centraal. Het liefst werken wij met casussen uit de eigen praktijk om zo nog meer aansluiting te genereren met de werkvloer. Dit doen wij binnen een veilige, respectvolle setting waarin ook het van en met elkaar leren centraal staan.

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten aan de leerbehoeften van de deelnemers. Daarom vindt na iedere aanvraag een vrijblijvend intakegesprek plaats waarin de leerbehoeften en -doelen besproken worden. Naar aanleiding van dat gesprek ontvangt u een voorstel voor een workshop, training of een traject. Hierin zijn de volgende punten meegenomen:

  • Tijdsduur (dagdeel, dag, meerdaags)
  • Aantal deelnemers. Bij meer dan 15 deelnemers verzorgen 2 trainers de training.
  • Leerdoelen- en vragen
  • Inhoud
  • Overige wensen
  • Kosten

Onze Trainingen