Lastig gedrag de baas

 

Doelen:

 • versterken van de regie, de klassenorganisatie en de relatie met leerlingen
 • het creëren van een taakgericht positief klimaat in de klas
 • verminderen van het aantal ongewenste gedragingen
 • bewustwording van eigen leerkrachtgedrag
 • vergroten van de handelingszekerheid en handelingsbekwaamheid
 • inzicht krijgen in groepsdynamiek en wat er speelt en gebeurt in een klas

 

Specifieke thema’s die aan bod komen, zijn:

 • typeringen en achtergronden van probleemgedrag
 • effect van gedragingen op jezelf en de gevolgen daarvan
 • ‘de flow in de les’ houden
 • regie houden in chaotische situaties (vooraf en achteraf)
 • gedragsdoelen stellen, interventies uitvoeren en hierop evalueren (groep en individueel)
 • non-verbale aanwijzingen en relatie behoudende gedragscorrecties
 • het uitoefenen van een positieve controle
 • het effectief inzetten van lichaamstaal, stemgebruik en looproutes
 • attentiecontrole (richten van aandacht)
 • het geven van effectieve feedback
 • activeringsvormen en coöperatieve werkvormen

 

Werkwijze bestaat uit:

 • Uitleg over theoretische achtergronden met praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal
 • Demonstratie van concrete tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk
 • Gebruikmaking van verschillende werkvormen
 • Oefenen en experimenteren met scenariotrainingen met onze trainingsacteur
 • Veel interactie en gelegenheid tot het inbrengen van praktijksituaties

Algemene info

Prijs (per team): op aanvraag

Korting: Als je je met vijf personen van één organisatie inschrijft, betaal je slechts voor vier personen (vijfde persoon gratis).

Aanmeldformulier