Motiverende kindgesprekken

Een combinatie van: Motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en communiceren vanuit de meta-communicatie. Hoe kun je ervoor zorgen dat ongemotiveerde leerlingen hun best gaan doen? Hoe kun je deze leerlingen zover krijgen dat zij hun onverschillige houding laten varen en zij hun ambivalenties en onzekerheden uiten, zodat deze bespreekbaar worden en zij eigenaar worden van hun eigen leren? Motiverende kind- of leerlinggesprekken is een manier die leraren handvatten biedt om anderen in beweging te krijgen om te veranderen. Het vertrekpunt is om de aandacht te richten op de twijfels en de onzekerheden die worden ervaren omdat juist daarin aanknopingspunten schuilen om te veranderen. Deze training is een combinatie van Motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken met aandacht voor de meta-communicatie. Het doel van de methode is de motivatie tot doelgerichte verandering van binnenuit (intrinsiek) op te wekken en te versterken, zodat de verandering duurzaam kan worden. Daarnaast biedt het de leerkracht inzicht in het denken en de motivatie van de leerling en wordt de leerling bewust gemaakt van zijn eigen leerproces. Tevens verdiept het de relatie met de leerling.

 

Doelen basis:

 • Kunnen de deelnemers de meta-communicatie inzetten in een kindgesprek
 • Hebben de deelnemers inzicht in de stappen van oplossingsgericht werken
 • Kunnen de deelnemers een kindgesprek voeren volgens de principes van MGV en passen zij de bijhorende vaardigheden toe
 • Hebben de deelnemers kennis over de ontwikkeling van motivatie van kinderen in relatie tot het brein

 

Doelen verdieping:

 • Hebben de deelnemers actief geoefend met de vaardigheden van de bovengenoemde gesprekstechnieken en weten zij wanneer ze de verdiepende vaardigheden kunnen toepassen om een maximaal rendement uit het gesprek te kunnen halen.
 • Hebben de deelnemers een plan van aanpak om hun eigen communicatietechnieken in kindgesprekken zo effectief mogelijk te verbeteren en in te zetten in hun eigen praktijk.

In het basisprogramma wordt kennis gemaakt met verschillende vaardigheden en staat het oefenen en leren kennen centraal. Tijdens de verdiepingstraining wordt een slag gemaakt naar de eigen communicatie en hoe deze verbeterd kan worden. Ook worden de basisvaardigheden verder uitgediept met verdiepende deelvaardigheden om nog beter in gesprek te kunnen gaan met een leerling.

 

Werkwijze:

 • Uitleg over theoretische achtergronden met praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal
 • Demonstratie van concrete tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk
 • Gebruikmaking van verschillende werkvormen
 • Oefenen en experimenteren met scenariotrainingen met elkaar
 • Veel interactie en gelegenheid tot het inbrengen van praktijksituaties

Algemene info

Duur: deze training duurt 1 dag, inclusief verdieping: 2 dagen

Prijs (per team): op aanvraag

Korting: Als je je met vijf personen van één organisatie inschrijft, betaal je slechts voor vier personen (vijfde persoon gratis).

Aanmeldformulier