Werkwijze

Mocht u interesse hebben in de dienstverleningen van KICK Onderwijsadvies, dan kunt u telefonisch of per mail (link) contact opnemen. We zullen dan een afspraak maken voor een intakegesprek en het verdere traject bespreken.

Alle trainingen of coachingsgesprekken evalueren wij achteraf. Feedback van deelnemers is voor ons zeer waardevol.

Hieronder treft u aan onze annuleringsvoorwaarden, klachtenregeling en ons privacybeleid.

Annuleringsvoorwaarden:

Na accordering van een voorstel en/of offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene annuleringsvoorwaarden zoals hier omschreven.

Tot 30 dagen voorafgaand aan de training/workshop: volledige restitutie van het cursusbedrag.

Vanaf 30 tot 14 dagen voorafgaand aan de training: 50% restitutie van het cursusbedrag.

Vanaf 14 dagen voorafgaand aan de training: geen restitutie van het cursusbedrag.

Annulering van deelname dient schriftelijk of per e-mail te geschieden: middels reguliere post naar: Kick Onderwijs, S. Dijkstralaan 1, 2134 CN, Hoofddorp of via E-mail naar info@kickonderwijsadvies.nl

Als datum van annulering wordt de datum gehanteerd waarop Kick Onderwijs het bericht van annulering ontvangt. Mondelinge annulering (inclusief via voicemail) wordt niet als officiële annulering geaccepteerd.

Het verschuldigde bedrag dient in overleg met de opdrachtgever vooraf, of tot maximaal 2 weken na de gegeven cursus op onze rekening te staan.

Bij annulering met gegronde reden kan in overleg met Kick Onderwijs het betaalde cursusbedrag blijven staan tot een nieuwe geschikte cursusdatum. Er zal in dat geval € 150,- wijzigingskosten berekend worden

Klachtenregeling:

Wij doen er alles aan om goede diensten aan u te leveren. Dat vinden wij van het allergrootste belang. Toch kan het zijn dat u over een dienst niet helemaal tevreden bent. In dat geval horen wij graag van u, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Allereerst nodigen wij u graag uit deze met ons te delen. In eerste instantie zult u dit doen tijdens een gesprek met de betrokken adviseur. Dit gesprek zal in de meeste gevallen leiden tot voldoende duidelijkheid en een oplossing voor het probleem. Als bovenstaand gesprek niet tot de gewenste resultaten leidt, kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. U meldt de klacht mondeling, telefonisch of schriftelijk bij de betreffende adviseur of aan de eigenaren van Kick Onderwijsadvies. Voor het indienen van een klacht kunt u het klachtenformulier gebruiken. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling. Wij nemen – indien gewenst – dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Privacy:

1. Welke gegevens worden verzameld?

Bij aanmelding voor een training worden (maximaal) de volgende gegevens gevraagd:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Factuuradres
  • Opmerkingen

Deze gegevens worden geregistreerd in een excelbestand dat alleen door medewerkers van Kick Onderwijs ingezien kan worden. Op dit moment zijn dat Anne-Marie van Holst en Charmila Maassen.

Via de facturen kan ook de accountant een deel van de persoonsgegevens van de klanten inzien. En als een trainer voor Kick! een training uitvoert, ontvangt deze de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de deelnemers.

2. Waneer worden deze gegevens verwijderd?

Persoonsgegevens worden niet automatisch gewist. Een enkele keer is deze informatie nuttig wanneer we later nog contact zoeken met een klant.

De persoonsgegevens kunnen op ieder moment gewist worden zodra de klant daarom vraagt.