Kick coacht

Voor leerkrachten en leerlingen

Coaching leerkracht

Bij coaching gaat het om het ontwikkelen van bepaalde leerkrachtvaardigheden. Wij werken in een veilige sfeer aan een concrete verbetering of verandering, op basis van een coachvraag. Wij bieden je inzicht in je opvattingen en overtuigingen en maken je bewust van de factoren die van invloed zijn op je handelen.

Kick biedt coaching aan zowel startende, ervaren of re integrerende  leerkrachten. Omdat een leerkracht een behoorlijke takenpakket heeft kunnen de hulpvragen ook op verschillende gebieden liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • klassenmanagement en -organisatie
 • het omgaan met ouders
 • het omgaan met bepaald gedrag in de klas
 • coachen in de klas, kinderbegeleiding op gedrag in de klas
 • het omgaan met collega’s
 • Je kunt als leerkracht altijd vrijblijvend contact opnemen zodat de hulpvraag besproken kan worden en hoe het traject dan verder zal verlopen. De leerkracht staat hierbij voorop en zal de coaching op maat worden gedaan.

Doel:

Wij streven ernaar om iedere leerkracht de tools te geven om weer het gevoel te ervaren dat ze krachtig voor de klas staan.

Coaching leerlingen in de klas

In een klas kunnen bepaalde gedragingen van leerlingen naar voren komen die als een belemmering kunnen worden ervaren..
Het coachen van de leerkracht alleen is dan niet altijd voldoende. In dat geval is het mogelijk om één leerling of meerdere leerlingen te coachen.
Het is dan mogelijk om via Kick een coachingstraject te starten waarbij de ouders worden betrokken.

Tijdens zo een traject heb je dan een win-win situatie. De leerling die om de één of andere reden niet lekker in zijn vel zit wordt begeleid, én de leerkracht krijgt advies en de nodige tools voor hoe daarmee om te gaan.

Bij het coachen van leerlingen kun je denken aan verschillende begeleiding bij o.a.:

 • beelddenken
 • faalangst
 • AD(H)D
 • onzekerheid of verlegenheid
 • pestgedrag of gepest worden
 • volle hoofden

Kosten worden bepaald in een gratis intake