Kick coacht

Voor leerkrachten

Coaching leerkracht

Bij coaching gaat het om het ontwikkelen van bepaalde leerkrachtvaardigheden. Wij werken in een veilige sfeer aan een concrete verbetering of verandering, op basis van een coachvraag. Wij bieden je inzicht in je opvattingen en overtuigingen en maken je bewust van de factoren die van invloed zijn op je handelen.

Kick biedt coaching aan zowel startende, ervaren of re-integrerende  leerkrachten. Omdat een leerkracht een behoorlijke takenpakket heeft kunnen de hulpvragen ook op verschillende gebieden liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • klassenmanagement en -organisatie
 • Differentiëren
 • Didactisch handelen, bv EDI
 • het omgaan met ouders
 • het omgaan met bepaald gedrag in de klas
 • coachen in de klas, kinderbegeleiding op gedrag in de klas
 • het omgaan met collega’s
 • Je kunt als leerkracht altijd vrijblijvend contact opnemen zodat de hulpvraag besproken kan worden en hoe het traject dan verder zal verlopen. De leerkracht staat hierbij voorop en zal de coaching op maat worden gedaan.

Doel

Wij streven ernaar om iedere leerkracht de tools te geven om (weer) het gevoel te ervaren dat ze krachtig voor de klas staan.

Coaching zij-instromer

Wij begeleiden ook zij-instromers die starten in het basisonderwijs. Gedurende het traject begeleiden en coachen wij de zij-instromer voor de klas en houden we gezamenlijk contact met de opleiding. Omdat de zij-instromers verschillende achtergronden en werkervaring hebben bieden wij de begeleiding op maat. Middels een vrijblijvend intakegesprek wordt kennisgemaakt. Na een eerste lesbezoek wordt bekeken wat voor begeleiding een zij-instromer nodig heeft.  Dat kan middels een observatie en tips zijn, of het letterlijk naast een zij-instromer voor de klas staan.  Dit alles gebeurt in overleg met de zij-instromer. Uit ervaring kunnen wij aangeven dat de begeleiding aan de start van het traject intensief is, soms is wekelijks een klassenbezoek nodig, maar dat dit al snel verminderd wordt, zodra er meer feeling is in de groep en de zij-instromer met meer handvatten en vertrouwen voor de klas staat.

Iedere 6 weken vindt een 3 gesprek tussen zij-instromer, directie en coach plaats om de voortgang van de zij-instromer te bespreken.

Voordelen begeleiding zij-instromer:

 • Wij hebben vanuit verschillende Pabo’s (Hogeschool Leiden, Inholland en Marnix) ervaring met de opleidingstrajecten en kunnen hier effectief op inspelen;
 • Het scheelt enorm veel tijd. Een zij-instromer heeft met name aan de start van zijn/haar opleidingstraject meer begeleidingsuren nodig vanuit de praktijk. Het is fijn dit te kunnen uitbesteden
 • Een externe van buiten de school heeft een objectieve houding t.o.v. de school, de groep en de zij-instromer zelf. Ook voor de zij-instromer is het fijn om zaken waar men tegenaan loopt met een externe te bespreken.

Beeldcoach

Beeldcoaching is het bewustmaken van waar je staat als leerkracht en van jouw kwaliteiten. Kwaliteiten die je kunt inzetten om je verder te ontwikkelen. Het gebruiken van beelden uit de klas maakt deze vorm van begeleiding zowel oplossings- en opbrengstgericht.

Behoefte aan een beeldcoach? Wij werken samen met verschillende beeldcoaches die op positieve en veilige wijze de leerkracht verder helpt zich te ontwikkelen.