Wie zijn wij

en wat is onze visie?

 

 

 

Charmila Maassen

Mijn naam is Charmila Maassen. Ik heb bijna 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Ik heb alle jaargroepen lesgegeven, heb in het MT gezeten, ben waarnemend schoolleider geweest en heb veel leerkrachten en studenten mogen begeleiden en coachen. Daarnaast was ik werkzaam als schoolopleider bij Inholland Haarlem en ben ik onderdeel van het ontwerpteam van de Flexibele Voltijd Pabo bij Hogeschool Leiden geweest.

Ik ben altijd op zoek geweest naar nog meer uitdaging en variatie in mijn werk. Ik heb verschillende opleidingen en cursussen gedaan en in 2016 heb ik de stap genomen deels voor mij zelf te gaan werken als trainingsacteur. Daarop volgde als snel het geven van trainingen en coachen en begeleiden van (onderwijs)professionals. Vrij snel daarna heb ik samen met mijn collega Anne-Marie Kick Onderwijs opgericht. Nu, een aantal jaar later heb ik hier mijn weg in gevonden en heeft Kick Onderwijs steeds meer vorm gekregen.

Ik help graag mensen verder in hun ontwikkeling. Afgelopen jaren heb ik een professionele groep deskundigen op uiteenlopende vakgebieden om mij heen verzameld om mee samen te werken en zo zoveel mogelijk aan te sluiten aan de leervraag van de opdrachtgever. Daarnaast staat het ervarend leren, leren door te doen, centraal. Dit binnen een veilige setting waarin ook ruimte is om te lachen en plezier te maken. Met plezier leren, wie wil dat niet?

Wij werken samen met

Anne Marie van Holst

Ik ben langere tijd werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht, intern begeleider en adjunct-directeur. Momenteel ben ik directeur van een internationale school. Mijn kracht ligt in het motiveren en inspireren van anderen en het versterken van onderwijsprocessen schoolbreed. Ik geef teamscholingen om het opbrengst- en handelingsgericht werken en de didactische en pedagogische vaardigheden van leerkrachten te versterken.

Daarnaast ben ik gedragsspecialist (Master Special Educational Needs). Naast het verzorgen van teamtrainingen op het gebied van gedrag en klassenmanagement, coach ik leerkrachten in de klas en begeleid ik hen in gesprekken met leerlingen en ouders en te nemen stappen. Dit doe ik vanuit een open, integere en niet-oordelende houding. Ik heb aanvullende trainingen gedaan op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, coaching en intervisie. Ik ben gecertificeerd Taakspelbegeleider.

Marjolijn Ham

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen, dat is mijn passie. Eerst in het onderwijs en sinds een jaar of 15 als trainer en trainingsacteur. Na 14 jaar gewerkt te hebben als leerkracht, IB-er en bouwcoördinator was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Omdat mijn hart trok naar het theater heb ik een theateropleiding gedaan. Toen ik afgestudeerd was als theatermaker en acteur ontdekte ik het beroep van trainingsacteur waarbij ik mijn spel kan inzetten als middel. Mijn nieuwe passie was geboren! Een paar jaar later ben ik me verder gaan ontwikkelen als trainer.

Ik ben erg geïnteresseerd in gedrag en in hoe mensen met elkaar communiceren. Wat doen ze, wat zeggen ze, hóé zeggen ze dat, hoe gedragen ze zich en vooral: wat voor effect heeft dat? Je kunt niet ‘niet communiceren’. Je communiceert met je hele ‘mens-zijn’. Dat gegeven boeit mij enorm. Door een gesprek ter plekke ‘uit te spelen’ wordt dat direct zichtbaar. Wanneer mensen inzicht krijgen in hun eigen houding en gedrag zijn ze relatief makkelijk in staat om dat om te buigen naar een andere, effectievere manier. Dat geeft mij veel voldoening en energie!

Diana van den Hurk

Hallo mijn naam is Diana van den Hurk
Ik ben trainingsacteur en werk al een aantal jaren samen met Charmila. We zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben al aan een half woord genoeg, wat het werken erg vergemakkelijkt en prettig maakt.

Ook mijn achtergrond ligt in het onderwijs. Ik ben 15 jaar docent geweest in beeldende vorming, tekenen en handvaardigheid. Nu ben ik ruim 8 jaar trainingsacteur en voel ik me als een vis in het water. Het neerzetten van gedrag, inleven, ervaren, aansluiten op de leerwensen van de deelnemer, mensen helpen groeien, kennismaken met verschillende sectoren en verschillende mensen op steeds verschillende plekken vind ik allemaal even prachtig.

Wat ik belangrijk vind dat, naast dat de training leerzaam is, vooral ook dat het leuk is en dat je je als deelnemer veilig voelt om te experimenteren.
Veiligheid brengen we door te zorgen voor laagdrempelige oefeningen en een goede opbouw van werkvormen in de les en een veilige groepssfeer te creëren. Iedereen wordt gezien. Je hoeft niets en veel kan. Leuk maken we het door de afwisseling van theorie en praktijk, verschillende afwisselende werkvormen en humor en ons eigen enthousiasme.

Esther van Meurs

Mijn naam is Esther van Meurs
De jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs als leerkracht, dramadocent en teamleider gebruik ik in mijn trainingen en coaching op het gebied van communicatie en gedrag. Mijn aanbod varieert van trainingen in krachtig presenteren en communiceren, tot inspiratiesessies over straatcultuur of groepsdynamica.

Als trainer is het mijn missie om je meer zelfvertrouwen te geven en praktische handvatten aan te reiken, waardoor je de regie durft te pakken en trots bent op jezelf.  We gaan aan de slag met activerende, dynamische werkvormen waarbij je alles wat je leert de volgende dag kunt toepassen in de praktijk. Ik daag je uit om in de spiegel te kijken. Hierdoor groei je als mens en als professional. Ervarend leren met een grote dosis humor en plezier staat bij mij voorop!

“Wanneer je leeft naar wie je bent en gelooft in jezelf, dan wordt jouw kracht ongekend!”

Ingrid Eekhoff

Mijn naam is Ingrid Eekhoff, ik werk 35 jaar in het onderwijs. Door mijn ruime ervaring in het onderwijs weet ik goed wat er gaande is in de klas en waar je tegenaan kunt lopen als (startende) leerkracht:

Hoe zorg ik ervoor dat ik met meer zelfvertrouwen voor de groep sta? Ik wil dat mijn lesovergangen sneller en rustiger verlopen.? Hoe krijg ik die ene leerling ook actief betrokken?

Naast groepsleerkracht ben ik ook beeldcoach en begeleid ik (startende) leerkrachten. Iemand verder brengen in zijn ontwikkeling geeft mij veel energie.

Beeldcoaching is het bewustmaken van waar je staat als leerkracht en van jouw kwaliteiten. Kwaliteiten die je kunt inzetten om je verder te ontwikkelen. Het gebruiken van beelden uit de klas maakt deze vorm van begeleiding zowel oplossings- en opbrengstgericht.

Ik werk altijd vanuit een positieve benadering. We kijken naar kwaliteiten en naar wat er al goed gaat. Hoe kun je je kwaliteiten inzetten in situaties waar je minder tevreden over bent? Door krachtgericht in gesprek te gaan en samen te reflecteren over de beelden komt de leerkracht als vanzelf in beweging en tot ontwikkeling.

Beeldbegeleiding zet in beweging, immers: één beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Chrispijn Groenheide

Mijn naam is Chrispijn Groenheide.
Ik ben sinds 2012 werkzaam in het Primair Onderwijs. Voorheen ben ik vijftien actief geweest bij verschillende zorginstellingen, van Psychiatrie tot woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mijn werkervaring binnen het onderwijs heb ik vooral opgedaan bij S.O. (cluster IV) en S.B.O. scholen. Momenteel ben ik actief als leerkracht, gedragsspecialist, adviseur en coach/trainer. Ik begeleid en ondersteun leerlingen door een complimenterend klimaat te creëren.

Waarbij heldere grenzen worden aangeven en waarbij uitgegaan wordt van mogelijkheden. Door het benoemen van wenselijk gedrag bied ik leerlingen alternatieven aan. Op deze manier kunnen ze de ontbrekende vaardigheden in een veilige setting eigen maken. Hierbij maak ik gebruik van theoretische kennis en mijn ervaringen uit de praktijk. Wanneer passend zet ik verschillende instrumenten of tools ter ondersteuning in.

Door pedagogisch tact toe te passen tracht ik kwetsbare leerlingen boven zichzelf uit te laten stijgen. Graag deel ik mijn inzichten en draag ik opgedane kennis over aan collega’s en scholen die en hulpvraag hebben op het gebied van gedrag.

Onze visie op kinderen en gedrag

Wat ooit begonnen is als een bijdrage aan een studiedag is uitgegroeid tot een complete training. Van daaruit is Kick Onderwijsadvies opgericht. Wij merkten dat onder andere door de komst van het passend onderwijs veel vraag is ontstaan naar praktische handvatten in het omgaan met ‘Lastig’ gedrag.

Wij gaan ervan uit dat er bij kinderen met ‘probleem’-gedrag geen sprake is van onwil, maar onvermógen. De ‘bril’ waarmee we kijken naar kinderen, heeft vaak onbewust invloed op ons handelen. Waar we bijvoorbeeld een leerling als storend ervaren omdat deze tijdens de instructie door de klas roept, kunnen we ook zien dat deze leerling betrokken is en vaardigheden mist om zijn impulsen te beheersen.

In plaats van te zoeken naar ‘labels’ kijken wij naar het kind zelf, de omgeving en de gedragingen, omdat elk kind en elke situatie uniek is:

“Waarom gedraagt deze leerling zich op dit moment bij mij en bij deze medeleerlingen op deze manier?”

Daarnaast denken wij (in plaats vanuit problemen) vanuit oplossingen en successen die we al gerealiseerd hebben, ook in de gespreksvoering met kinderen, leerkrachten en ouders.

Wij geloven dat het gedrag van kinderen beïnvloed wordt door hun omgeving en interactie en dus ook door leerkrachtgedrag.

De basis van klassenmanagement wordt volgens ons gevormd door een goede relatie tussen de leerkracht en het kind en door preventief en pro-actief handelen.

“Alles wat je doet als leerkracht, doet ertoe.”

Wij denken dat het belangrijk is dat de leerkracht in staat is de regie te nemen in zijn groep. Door ervaring weten wij dat dit door bewustwording van eigen talenten en valkuilen en door training te leren en te versterken is.

Onze missie is om onderwijsprofessionals zich bewust te laten worden van hun eigen leerkrachthandelen in de klas. Van daaruit bieden wij deze professionals praktische handvatten om krachtig voor een groep te staan. Dit kunnen wij in een team aanbieden, maar ook één op één of in een kleine groep.