Wie zijn wij

en wat is onze visie?

 

 

 

Anne Marie van Holst

Ik ben langere tijd werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs en sinds enkele jaren ben ik intern begeleider. Mijn kracht ligt in het motiveren en inspireren van anderen en het versterken van onderwijsprocessen schoolbreed. Ik geef teamscholingen om het opbrengst- en handelingsgericht werken en de didactische en pedagogische vaardigheden van leerkrachten te versterken.

Daarnaast ben ik gedragsspecialist (Master Special Educational Needs). Naast het verzorgen van teamtrainingen op het gebied van gedrag en klassenmanagement, coach ik leerkrachten in de klas en begeleid ik hen in gesprekken met leerlingen en ouders en te nemen stappen. Dit doe ik vanuit een open, integere en niet-oordelende houding. Ik heb aanvullende trainingen gedaan op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, coaching en intervisie. Ik ben gecertificeerd Taakspelbegeleider.

Charmila Maassen

Ik ben werkzaam geweest in alle groepen van het basisonderwijs. Binnen het basisonderwijs heb ik naast leerkracht verschillende rollen mogen vervullen: RT’er, middenmanager en coach.

Ik ben naast mijn werk in het onderwijs ook werkzaam als trainer, waarbij ik verschillende trainingen geef op het gebied van communicatie (binnen het onderwijs) en omgaan met agressie, conflicthantering en stressmanagement. Daarnaast ben ik trainingsacteur en oefen ik aangeboden gespreksvaardigheden op een veilige manier.

Als allround coach denk ik graag mee over vraagstukken die leerkrachten tegenkomen op het gebied van werk, privé en persoonlijke ontwikkeling.

Mijn sterke punten zijn: groot inlevingsvermogen, oog voor behoeften en talent, sterk in theorie te koppelen naar de praktijk van de deelnemers, ambitieus, gedreven en enthousiast.

Wij werken samen met:

Dinah van Bronkhorst-Otto

Ik heb jaren voor de klas gestaan, met name in de bovenbouw en ben daarnaast ook kindercoach. Ik ervaar veel plezier in het begeleiden van kinderen en volwassenen om het beste in zichzelf naar boven te halen. Vooral het werken vanuit je talent en erkennen van je valkuilen maakt je sterk. Als je dat goed weet te benutten, kun je het beste uit jezelf en de leerlingen halen.

Onze visie op kinderen en gedrag

Wat ooit begonnen is als een bijdrage aan een studiedag is uitgegroeid tot een complete training. Van daaruit is Kick Onderwijsadvies opgericht. Wij merkten dat onder andere door de komst van het passend onderwijs veel vraag is ontstaan naar praktische handvatten in het omgaan met ‘Lastig’ gedrag.

Wij gaan ervan uit dat er bij kinderen met ‘probleem’-gedrag geen sprake is van onwil, maar onvermógen. De ‘bril’ waarmee we kijken naar kinderen, heeft vaak onbewust invloed op ons handelen. Waar we bijvoorbeeld een leerling als storend ervaren omdat deze tijdens de instructie door de klas roept, kunnen we ook zien dat deze leerling betrokken is en vaardigheden mist om zijn impulsen te beheersen.

In plaats van te zoeken naar ‘labels’ kijken wij naar het kind zelf, de omgeving en de gedragingen, omdat elk kind en elke situatie uniek is:

“Waarom gedraagt deze leerling zich op dit moment bij mij en bij deze medeleerlingen op deze manier?”

Daarnaast denken wij (in plaats vanuit problemen) vanuit oplossingen en successen die we al gerealiseerd hebben, ook in de gespreksvoering met kinderen, leerkrachten en ouders.

Wij geloven dat het gedrag van kinderen beïnvloed wordt door hun omgeving en interactie en dus ook door leerkrachtgedrag.

De basis van klassenmanagement wordt volgens ons gevormd door een goede relatie tussen de leerkracht en het kind en door preventief en pro-actief handelen.

“Alles wat je doet als leerkracht, doet ertoe.”

Wij denken dat het belangrijk is dat de leerkracht in staat is de regie te nemen in zijn groep. Door ervaring weten wij dat dit door bewustwording van eigen talenten en valkuilen en door training te leren en te versterken is.

Onze missie is om onderwijsprofessionals zich bewust te laten worden van hun eigen leerkrachthandelen in de klas. Van daaruit bieden wij deze professionals praktische handvatten om krachtig voor een groep te staan. Dit kunnen wij in een team aanbieden, maar ook één op één of in een kleine groep.