MBO/HBO

Deze onderwerpen bieden wij aan voor professionals binnen het MBO/HBO. Na een vrijblijvend gesprek ontvangt u een op maat gemaakt voorstel waarin alle praktische zaken, leerdoelen en inhoudelijke wensen zijn opgenomen.

Persoonlijke effectiviteit in het omgaan met ‘lastig’ gedrag

Wat ervaar jij als ‘lastig’ in je werk? Lastig gedrag is persoonlijk. Wat jij als lastig ervaart, hoeft voor iemand anders niet het geval te zijn. In deze training wordt aandacht besteed aan de persoonlijke casussen, je eigen triggers, valkuilen en talenten en hoe je dit effectief kunt inzetten bij het omgaan met wat jij als lastig gedrag ervaart. Naast het persoonlijke component is er ook een stukje intervisie waarin het van en met elkaar leren centraal staat. Deze training biedt inzicht in waar probleem gedrag vandaan kan komen, wat het verschil tussen probleemgedrag en gedragsstoornis is, de invloed op de eigen mindset en hoe men zo effectief mogelijk hiermee om kan gaan.

Deze training is praktijkgericht en kan de volgende dag direct worden toegepast in eigen praktijk.

With-it-ness

Dit is een onderdeel uit de training ‘Lastig’ gedrag. Hoe geef je je leerlingen het gevoel dat je alles ziet? Hoe kun je effectief inspelen op wat er gebeurt in de klas? Hoe zet je je lichaamstaal in en kun je verstoringen met wel 40% verminderen?  Je non-verbale communicatie is hier een belangrijk onderdeel van.  Een korte, maar effectieve workshop, dat direct toepasbaar is in de praktijk.

Studentgesprekken (de docent als coach)

Met studenten in gesprek over hun ontwikkeling? Hoe doe je dat? Hoe kun je een leerling effectief motiveren? Wat zijn de do’s en de dont’s? Deze training biedt een combinatie aan van oplossingsgerichte gespreksvoering en motiverende gespreksvoering uitgaande van bestaande talenten met aandacht voor de autonome motivatie en de meta-communicatie. Het oefenen en ervaren staan centraal. Aldoende ontwikkel je de vaardigheden om al coachend met een leerling in gesprek te gaan, rekening houdend met de ontwikkeling van het puberbrein. De training is praktijkgericht en kan  de volgende dag direct worden toegepast in eigen praktijk.

Studenten begeleiden (voor praktijkbegeleiders)

Hoe kun je effectief studenten begeleiden die bij jou stagelopen? Hoe kun je ze motiveren en in gesprek gaan en blijven? Wat zijn de do’s en de dont’s? Deze training biedt een combinatie aan van oplossingsgerichte gespreksvoering en motiverende gespreksvoering uitgaande van bestaande talenten met aandacht voor de autonome motivatie en de meta-communicatie. Het oefenen en ervaren staan centraal. Aldoende ontwikkel je de vaardigheden om al coachend met een leerling in gesprek te gaan, rekening houdend met de ontwikkeling van het puberbrein en leer je te kijken achter het gedrag. De training is praktijkgericht en kan  de volgende dag direct worden toegepast in eigen praktijk.

Activerende werkvormen

Hoe activeer je je leerlingen in de les? Door leerlingen optimaal te activeren bereik je een groter leerrendement. De leerlingen worden gemotiveerd, betrokken en ervaren plezier in je lessen. Dit is een training waarbij het inspireren en ervaren centraal staan. Door het te ervaren merk je zelf het effect van activerende werkvormen, onthoud je dit beter en kun je het de volgende dag toepassen in de praktijk.

Energizers

Tijdens deze workshop doe je een heleboel ideeën op die je in de klas kunt inzetten om de energie even kwijt te kunnen. Tevens is er de ruimte om elkaars Energizers te delen. Het ervaren staat centraal, wat belooft een hilarische workshop te worden.

Collegiale feedback

Waar mensen samenwerken moet ook professioneel gecommuniceerd worden. Dit wordt soms als lastig ervaren. Je loopt ergens tegenaan, maar durft dit niet te zeggen, omdat je de goede vrede wil bewaren. Hoe kun je toch feedback geven en de relatie goedhouden?  In deze training worden de regels van feedback geven gedemonstreerd en geoefend. Na deze training is de drempel om naar je collega toe te stappen lager wat ook de professionele werkrelatie verbeterd. Deze training is ook mogelijk te geven als traject met individuele coaching meerdere bijeenkomsten. Dit kan tevens aan andere onderwerpen gekoppeld worden.

Professioneel in gesprek

Iedereen beleeft weleens spannende momenten tijdens een oudergesprek. Hoe blijf je professioneel als een ouder kritisch of boos wordt? Praktische workshop waarin veel wordt geoefend met aandacht voor de gouden driehoek en het belang van goed samenwerken tussen ouders en school, maar ook het professioneel begrenzen. Diverse gesprekstechnieken zullen voorbij komen.

Omgaan met agressie

Wat doe je als een  student of een ouder agressief wordt? Hoe geef je je grenzen aan en blijf je professioneel? Ook interessant, de link naar NLP en werking van het brein bij emoties en stress.

Deze training is opgesplitst in drie delen: deel één gaat over omgaan met verbale agressie, deel twee over omgaan met fysieke agressie. Deel drie gaat over opvang en nazorg na een heftige gebeurtenis. De delen zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Advies is om alle delen te volgen, omdat we werken met een doorgaande lijn. Deze training wordt bij voorkeur verzorgd door twee trainers.

Tijdens deze training staat het oefenen in een veilige omgeving centraal. Er worden praktische handvaten gegeven die direct toepasbaar zijn in de praktijk en jou sterker in je schoenen doen staan.

De straatcultuur in de school

In deze training is Yousre te gast. Yousre heeft in zijn jeugd de straatcultuur intrinsiek meegemaakt en probeert nu zijn leven weer op rails te krijgen. In deze training kunnen onderwijsprofessionals eindelijk de vragen stellen die ze normaliter vanuit hun professie niet kunnen stellen en wordt het gesprek aangegaan over de straatcultuur in de school. Dit gesprek wordt ondersteund door theorie en aanbod van verschillende communicatievaardigheden die direct met Yousre geoefend kunnen worden. Daarnaast staat het van- en met elkaar leren centraal. Deze training duurt een dagdeel.