Voorgezet onderwijs

Deze onderwerpen bieden wij aan voor professionals binnen het Voortgezet onderwijs.  Na een vrijblijvend gesprek ontvangt u een op maat gemaakt voorstel waarin alle praktische zaken, leerdoelen en inhoudelijke wensen zijn opgenomen.

Persoonlijke effectiviteit in het omgaan met ‘lastig’ gedrag

Wat ervaar jij als ‘lastig’ in je werk? Lastig gedrag is persoonlijk. Wat jij als lastig ervaart, hoeft voor iemand anders niet het geval te zijn. In deze training wordt aandacht besteed aan de persoonlijke casussen, je eigen triggers, valkuilen en talenten en hoe je dit effectief kunt inzetten bij het omgaan met wat jij als lastig gedrag ervaart. Naast het persoonlijke component is er ook een stukje intervisie waarin het van en met elkaar leren centraal staat. Deze training biedt inzicht in waar probleem gedrag vandaan kan komen, wat het verschil tussen probleemgedrag en gedragsstoornis is, de invloed op de eigen mindset en hoe men zo effectief mogelijk hiermee om kan gaan.

Deze training is praktijkgericht en kan de volgende dag direct worden toegepast in eigen praktijk.

Withitness

Dit is een onderdeel uit de training ‘Lastig’ gedrag. Hoe geef je je leerlingen het gevoel dat je alles ziet? Hoe kun je effectief inspelen op wat er gebeurt in de klas? Hoe zet je je lichaamstaal in en kun je verstoringen met wel 40% verminderen?  Je non-verbale communicatie is hier een belangrijk onderdeel van.  Een korte, maar effectieve workshop, dat direct toepasbaar is in de praktijk.

Leerlinggesprekken (de docent als coach)

Met leerlingen in gesprek over hun ontwikkeling? Hoe doe je dat? Hoe kun je een leerling effectief motiveren? Wat zijn de do’s en de dont’s? Deze training biedt een combinatie aan van oplossingsgerichte gespreksvoering en motiverende gespreksvoering uitgaande van bestaande talenten met aandacht voor de autonome motivatie en de meta-communicatie. Het oefenen en ervaren staan centraal. Aldoende ontwikkel je de vaardigheden om al coachend met een leerling in gesprek te gaan, rekening houdend met de ontwikkeling van het puberbrein. De training is praktijkgericht en kan  de volgende dag direct worden toegepast in eigen praktijk.

Effectieve feedback ter bevordering van een groei-mindset

Met goede feedback kun je leerlingen motiveren en hun kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkelen. Je helpt leerlingen om hun maximale potentie te ontdekken en te ontwikkelen en geeft ze inzicht in hoe jij je leerlingen verder laat groeien. Feedback heeft veel invloed op het idee dat kinderen ontwikkelen over zichzelf en over hun leren.  Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de mindset theorie, de leerkuil en constructieve feedback. Het zelf ervaren en met en van elkaar leren staan centraal.

Activerende werkvormen

Hoe activeer je je leerlingen in de les? Door leerlingen optimaal te activeren bereik je een groter leerrendement. De leerlingen worden gemotiveerd, betrokken en ervaren plezier in je lessen. Dit is een training waarbij het inspireren en ervaren centraal staan. Door het te ervaren merk je zelf het effect van activerende werkvormen, onthoud je dit beter en kun je het de volgende dag toepassen in de praktijk.

Coöperatieve werkvormen

Je zal vooral ervaren op eigen niveau welke werkvormen er zijn, hoe je ze kunt inzetten en wat het effect is. Er wordt ook aandacht besteed aan het samenwerken. Wat is het? Wat zijn de voorwaarden hiervan? Na deze training kun je direct aan de slag met een heleboel inspiratie en nieuwe ideeën om je leerlingen te activeren.

Het is ook mogelijk deze training aan EDI te koppelen. Welke coöperatieve werkvormen kun je binnen de verschillende fasen inzetten tijdens een EDI – les?

Energizers

Tijdens deze workshop doe je een heleboel ideeën op die je in de klas kunt inzetten om de energie even kwijt te kunnen. Tevens is er de ruimte om elkaars Energizers te delen. Het ervaren staat centraal, wat belooft een hilarische workshop te worden.

De zes rollen van de docent

In deze training wordt aandacht besteed aan het effectief inzetten van de zes rollen van de leraar. Wat houden deze rollen in? Hoe kun je dit zo effectief mogelijk inzetten en wat zijn de beoogde effecten? Dit is een praktijkgerichte training met tools en tips die direct in je eigen klassensituatie toepasbaar zijn.

Collegiale feedback

Waar mensen samenwerken moet ook professioneel gecommuniceerd worden. Dit wordt soms als lastig ervaren. Je loopt ergens tegenaan, maar durft dit niet te zeggen, omdat je de goede vrede wil bewaren. Hoe kun je toch feedback geven en de relatie goedhouden?  In deze training worden de regels van feedback geven gedemonstreerd en geoefend. Na deze training is de drempel om naar je collega toe te stappen lager wat ook de professionele werkrelatie verbeterd. Deze training is ook mogelijk te geven als traject met individuele coaching meerdere bijeenkomsten. Dit kan tevens aan andere onderwerpen gekoppeld worden.

Professioneel in gesprek

Iedereen beleeft weleens spannende momenten tijdens een oudergesprek. Hoe blijf je professioneel als een ouder kritisch of boos wordt? Praktische workshop waarin veel wordt geoefend met aandacht voor de gouden driehoek en het belang van goed samenwerken tussen ouders en school, maar ook het professioneel begrenzen. Diverse gesprekstechnieken zullen voorbij komen.

Omgaan met verbale agressie

Wat doe je als een ouder verbaal agressief wordt? Hoe geef je je grenzen aan en blijf je professioneel? Ook interessant, de link naar NLP en werking van het brein bij emoties en stress.

Tijdens deze training staat het oefenen in een veilige omgeving centraal. Er worden praktische handvaten gegeven die direct toepasbaar zijn in de praktijk en jou sterker in je schoenen doen staan.